Khai trương Phòng trưng bày Tài Ký tại Điện Biên Phủ.

Khai trương phòng trưng bày

Khai trương Phòng trưng bày Tài Ký tại Điện Biên Phủ.